HomeBlogGenelŞirketler İçin Bilgi Sistem Ağ Altyapısı

Şirketler İçin Bilgi Sistem Ağ Altyapısı

Bilgi Sistem Ağ Altyapısı Nedir?

Bilgi sistem ağ altyapısı, temel olarak bir şirket organizasyonunun sağlıklı bir şekilde sürdürülmesini, kurumsal ortamların çalıştırılmasını ve yönetilmesini sağlayan teknolojik kaynaklar olarak tarif edilebilir. İşletme içi süreçlerinin yönetimi, hizmeti ve müşterilerle iş birliği için temel bir platform oluşturur.

Bilgi sistem ağ altyapısı dendiğinde insan zihninde soyut bir dünya oluşuyor. Aşina olmayanlar için sunucular, ağlar, veriler, yazılımlar, güvenlik duvarları… sanki uzaylıların ofis ortamında kurdukları karmaşık bir sistemden bahsediliyormuş gibi bir izlenim oluyor. Dolayısıyla bilgi sistem ağ altyapısının tam olarak ne ifade ettiğini kavrayabilmek için şöyle bir örnek verebiliriz:

Shakira’nın bir konserini düşünün… Sahnede bir yıldız gibi parlayan gerçek bir star değil mi? Her detayı özenle hazırlanmış bir sahve şovu… Ses sistemleri, ışıklandırmalar, dansçılar vesaire. Kusursuz bir performans. Bu kusursuz performansın sahnelenmesi için sahne arkasında titizlikle çalışan yüzlerce insan ve bir sistem var. Yani Shakira’yı Shakira yapan, arka planda ahenk içinde çalışan bir operasyondan söz ediyoruz. İşte bilgi sistem ağ altyapısını bu operasyona benzetebiliriz.

Dolayısıyla bilgi sistem ağ altyapısının şirketler için hayati bir öneme sahip olduğunu söyleyebiliriz. 

Peki bilgi sistem ağ altyapısı ofis ortamında hangi ihtiyaçlara çözüm üretiyor?

 1. Hızlı ve güvenli veri paylaşımı
 2. Sağlıklı ve etkili iletişim
 3. İş için gerekli uygulamalara, veri tabanlarına ve kaynaklara erişim
 4. Merkezi kontrol sayesinde yönetim kolaylığı
 5. Süreklilik ve verimlilik

Bilgi Sistem Ağ Altyapısı Bileşenleri Nelerdir?

Bilgi sistem ağ altyapısını tasarlamak ve uygulamak için üç temel bileşen var. Bunlar donanım, yazılım ve ağ altyapısıdır. Her bileşen farklı hizmetler sağlıyor ve ihtiyaçlar doğrultusunda düzenlenebiliyor ve uygulanabiliyor. Hal böyle olunca, bilgi sistem ağ altyapısı kurulumu da işletmelerin ihtiyaçlarına en uygun çözümü sunacak esneklikte hazırlanabiliyor.

Şimdi kısaca bilgi sistem ağ altyapısı bileşenlerini inceleyelim:

 1.     Donanım

Bir şirketin bilgi teknolojileri ortamında kullandığı fiziksel araçları kapsar. Veri merkezleri ve sunucuların yanı sıra bilgisayarlar, tabletler, telefonlar da donanımın bir parçasıdır. 

 1.     Yazılım

Donanım ve yazılım, bilgi sistem ağ altyapısının birlikte çalışan bileşenleridir. Yazılım; donanım araçları ile neler yapılacağını, donanım araçlarının nasıl kullanılacağına cevap verir. Temel olarak; işletim sistemlerini, veri tabanlarını, uygulama sunucularını, müşteri ilişkileri yönetimini (CRM), kurumsal kaynak planlamasını, içerik yönetim sistemlerini kapsar.

 1.     Ağ Altyapısı

Kuruluşun internet erişimi ve farklı cihazlar, ofisler, veri merkezleri arasında bağlantı kurulmasına olanak sağlar. Bilgi iletmek ve bilgi almak için ağ altyapısından yararlanılır.

Bilgi sistem ağ altyapısının kapsamından ve şirketler için kurtarıcı bir rol oynadığından bahsettik. İş yapış süreçlerinde ne denli kolaylaştırıcı, etkinleştirici ve geliştirici bir etki yarattığı belirttik. Dolayısıyla irketler için son derece önemli bir sorumluluk alanı oluşturan bilgi sistem ağ altyapısının sağlıklı çalışması da işlerin sürdürülebilirliği açısından olmazsa olmaz.

Bilgi Sistem Ağ Altyapısının Bakımı Nasıl Yapılır?

Bilgi sistem ağ altyapısının etkin ve verimli olarak kullanılabilmesi için düzenli aralıklarla bakım çalışması yürütülmesi gerekiyor.

Bilgi sistem ağ altyapısı bakım süreçlerinde;

 • Donanım cihazlarının kontrolü,
 • Yazılım güncellemeleri ve iyileştirmeleri,
 • Veri yedekleme işlemi,
 • Ağ performansının izlenmesi
 • Ağ güvenliğinin sağlanması 

gibi işlemler uygulanması gereken adımlardan birkaçı olarak sayılabilir.

Bilgi Sistem Ağ Altyapısı Güvenliği

Ağ altyapısının güvenliği, iş süreçlerinde kullanılan bilgi sistem teknolojilerinin korunması için kullanılan tüm araçları ve yöntemleri kapsar. Özellikle iş yapış şeklinin dijitalleşmesi ve globalleşmesi, yazılım uygulamalarına birçok farklı yerden ve farklı cihazdan girilmesi gibi güncel gelişmeler şirketler için “veri güvenliği” konusunu daha önemli hale getirdi.

Kötü niyetli kişiler ve saldırganlar;

 • E-posta, web siteleri, uzaktan erişim vb. gibi herkese açık hizmetlerdeki güvenlik açıklarına ulaşarak,
 • Yetersiz Wi-Fi güvenliği yoluyla veya çalışanlardan alınan hassas veriler yoluyla erişim sağlayarak,
 • Fidye yazılımı ve kötü amaçlı yazılımlar kullanarak,
 • Yedekleme eksikliği veya yetersiz yedeklemeden yararlanarak,
 • Yetersiz ve eski teknoloji nedeniyle yaşanan hizmet kesintilerini fırsata çevirerek

bilgi sistem ağ altyapısını tehdit eden girişimlerde bulunabilirler. 

Bilgi Sistem Ağ Altyapısı Güvenliği Nasıl Sağlanır?

Bilgi sistem ağ altyapısı güvenliğini sağlamak için hem fiziksel hem de sanal koruma modlarını kapsayan güvenlik çeşitleri vardır. 

Bu doğrultuda iyi bir güvenlik stratejisi oluşturmanın yanı sıra süreklilik ve devamlılık da ön plana çıkar.

Bilgi sistem ağ altyapısının güvenliğini sağlamak için kullanılabilecek güvenlik yöntemleri arasında;

 • Kötü amaçlı yazılımları izlemek, tanımlamak ve kaldırmak için tasarlanan antivürüs sistemleri,
 • Ağdaki veri trafiğini kontrol eden güvenlik duvarları,
 • Ağ uç noktaları arasındaki bağlantıyı ve veri aktarımını şifreleme yoluyla güvence altına alan sanal özel ağlar, yani VPN’ler,
 • Bir ağı çevrim içi tehditleri ve ihlalleri izleyen izinsiz giriş tespit sistemleri, yani IDS’ler,

sayılabilir.

Bilgi Sistem Ağ Altyapısında Veri Yedekleme

Veri yedekleme, ağda bulunan verilerin korunması ve veri kaybını önlemek için uygulanması gereken bir işlem. Veri yedekleme sayesinde beklenmedik zamanlarda gerçekleşen arızalardan ve sorunları da en az kayıpla atlatmak mümkün oluyor.

Bilgi Sistem Ağ Altyapısında Nasıl Veri Yedeklenir?

Veri yedekleme işlemi için uygulanacak adımlar:

 1.     Veri Kategorilerini Belirleme

Müşteri bilgileri, finansal kayıtlar, mailler, belgeler gibi verileri önem derecesine göre kategorilendirip ardından hangi verilerin yedekleneceğine karar verme aşamasıdır.

 1.     Veri Yedekleme Sıklığını Belirleme

Verilerin hangi sıklıkla yedekleneceğine karar verme aşamasıdır. Verilerin önem derecesine göre günlük, haftalık ve aylık aralıklarla yedekleme yapılabilir.

 1.     Veri Yedekleme Yöntemi Belirleme

Verileri yedeklerken harici sabit diskler, ağ depolama cihazları (NAS) veya bulut depolama hizmetlerinden yararlanılabilir.

 1.     Veri Yedekleme Stratejisi Belirleme

Yedeklenen verilerin kategorisine göre kaç yıl boyunca saklandıktan sonra silineceğinin belirlenmesidir. İşlevini tamamlayan verilerin silinmesi yedekleme alanının düzenli ve etkili kullanılmasına da yardımcı olur.

 1.     Veri Yedeklemesinin Test Edilmesi

Belli aralıklarla yedeklenen verilerin geri yüklenerek sağlam ve sorunsuz olarak kullanılabildiğinin test edilmesi gerekir.

 

 Hipposoft

Address