Yazılım proje yönetimi ve danışmanlık hizmeti

Yazılım proje yönetimi hizmetimiz, projelerinizin başarılı bir şekilde tamamlanmasını sağlamak için uzmanlık ve deneyim sunar. Profesyonel proje yöneticilerimiz, projenizin her aşamasını etkin bir şekilde planlar, takip eder ve yönetir. Müşteri hedeflerinizi anlayarak, gereksinimlerinizi belirler ve uygun bir proje planı oluştururuz.

+20
Uzman Teknik Kadro
+50
Tamamlanmış Proje

Sorunuz mu var? 👋

Yazılım proje yönetimi sürecimiz nasıl işliyor?

Planlama

İlk adım, projenin hedeflerini ve kapsamını belirlemektir. Müşteri gereksinimlerini anlamak, projenin bütçesini ve zaman çizelgesini oluşturmak önemlidir.

Hizmet Yönlendirme
IT Desteği Yönlendirme

Uygulama ve Test

Tasarım aşamasından elde edilen bilgiler doğrultusunda yazılım uygulaması yapılır. Kodlama süreci gerçekleştirilir ve yazılım modüllerinin geliştirilmesi sağlanır. Uygulama aşamasından sonra test aşamasına geçilir.

Analiz ve Tasarım

Bu aşamada, projenin gereksinimleri detaylı bir şekilde analiz edilir. Müşteri gereksinimlerini doğru bir şekilde anlamak ve belgelemek önemlidir. Analiz sonuçlarına dayanarak sistem tasarımı gerçekleştirilir.

Dağıtım ve Sürdürme

Yazılımın kullanıma hazır hale getirilmesi ve dağıtımı gerçekleştirilir. Müşteriye kullanım kılavuzları ve eğitim materyalleri sağlanır. Yazılımın canlı ortamda kullanılması ve sürdürülmesi için destek ve bakım hizmetleri sunulur.

IT Desteği Yönlendirme

Yazılım proje yönetimi sürecimiz nasıl işliyor?

outsource personel sözleşmesi

Planlama

lk adım, projenin hedeflerini ve kapsamını belirlemektir. Müşteri gereksinimlerini anlamak, projenin bütçesini ve zaman çizelgesini oluşturmak önemlidir.
Bakım ve İzleme

Analiz ve Tasarım

Bu aşamada, projenin gereksinimleri detaylı bir şekilde analiz edilir. Müşteri gereksinimlerini doğru bir şekilde anlamak ve belgelemek önemlidir. Analiz sonuçlarına dayanarak sistem tasarımı gerçekleştirilir.
bilgi işlem elemanı

Uygulama ve Test

Tasarım aşamasından elde edilen bilgiler doğrultusunda yazılım uygulaması yapılır. Kodlama süreci gerçekleştirilir ve yazılım modüllerinin geliştirilmesi sağlanır. Uygulama aşamasından sonra test aşamasına geçilir.
it destek elemanı

Dağıtım ve Sürdürme

Yazılımın kullanıma hazır hale getirilmesi ve dağıtımı gerçekleştirilir. Müşteriye kullanım kılavuzları ve eğitim materyalleri sağlanır. Yazılımın canlı ortamda kullanılması ve sürdürülmesi için destek ve bakım hizmetleri sunulur.

Yazılım proje yönetimi neleri kapsar?

Proje Planlama

Projenin hedeflerinin belirlenmesi ve kapsamının tanımlanması. Gereksinimlerin analiz edilmesi ve projenin bütçe ve zaman çizelgesinin oluşturulması.

Kaynak Yönetimi

İnsan kaynakları, finansal kaynaklar ve teknolojik kaynakların yönetimi.Proje ekiplerinin işbirliği ve koordinasyonunun sağlanması.

Risk Yönetimi

Projenin risklerinin belirlenmesi, analiz edilmesi ve değerlendirilmesi.Risklerin önceden tahmin edilerek önlemler alınması.

İzleme ve Kontrol

Projenin ilerlemesinin izlenmesi, gerçekleşen ve planlanan faaliyetlerin karşılaştırılması ve proje performansının değerlendirilmesi.

Yazılım proje yönetimi neleri kapsar?

Proje Planlama

Projenin hedeflerinin belirlenmesi ve kapsamının tanımlanması. Gereksinimlerin analiz edilmesi ve projenin bütçe ve zaman çizelgesinin oluşturulması.

Kaynak Yönetimi

İnsan kaynakları, finansal kaynaklar ve teknolojik kaynakların yönetimi.Proje ekiplerinin işbirliği ve koordinasyonunun sağlanması.

Risk Yönetimi

Projenin risklerinin belirlenmesi, analiz edilmesi ve değerlendirilmesi.Risklerin önceden tahmin edilerek önlemler alınması.

İzleme ve Kontrol

Projenin ilerlemesinin izlenmesi, gerçekleşen ve planlanan faaliyetlerin karşılaştırılması ve proje performansının değerlendirilmesi.

Sık Sorulan Sorular

Yazılım proje yönetimi, bir yazılım projesinin planlama, uygulama, izleme ve kontrol etme sürecidir. Projenin hedeflerini, kapsamını, kaynaklarını, risklerini ve zaman çizelgesini yönetir.
Yazılım projelerinin başarılı bir şekilde tamamlanması, bütçe ve zaman çizelgesi sınırlamalarını karşılama, müşteri memnuniyetini sağlama ve kaliteyi garanti etme açısından önemlidir. Proje yönetimi, projenin başarısını artırmak ve olası sorunları önlemek için gereken disiplinli yaklaşımı sağlar.

Başarılı bir yazılım proje yönetimi için aşağıdaki faktörleri göz önünde bulundurmalısınız:

 • İyi bir proje planı oluşturma ve kapsamı doğru bir şekilde belirleme.
 • İyi bir iletişim ve paydaş yönetimi sağlama.
 • Kaynakları etkin bir şekilde yönetme.
 • Riskleri önceden belirleme ve yönetim planları oluşturma.
 • Kalite kontrolü ve test süreçlerini uygulama.
 • Projenin ilerlemesini sürekli izleme ve kontrol etme.

Yazılım projeleri genellikle karmaşık ve çok adımlıdır. Proje yönetimi hizmeti, projeyi etkili bir şekilde planlamak, kaynakları yönetmek ve iş süreçlerini organize etmek için gerekli stratejileri sağlar. Bu, projenin hedeflere uygun olarak ilerlemesini sağlar.

Yazılım projeleri, birçok riskle karşılaşabilir. Risk yönetimi, olası riskleri tanımlama, analiz etme ve önlem alma sürecidir. Risklerin önceden belirlenip yönetilmesi, projenin başarısını ve süreçlerin düzgün bir şekilde ilerlemesini sağlar.
Yazılım Proje Yönetimi

Yazılım proje yönetimi hizmeti nedir?

Yazılım proje yönetimi hizmeti, bir yazılım projesinin başarılı bir şekilde planlanması, uygulanması, izlenmesi ve kontrol edilmesi için sunulan profesyonel bir hizmettir. Bu hizmet, yazılım projelerinin etkin bir şekilde yönetilmesini ve proje hedeflerinin başarıyla gerçekleştirilmesini sağlamayı amaçlar.

Yazılım proje yönetimi hizmeti, bir dizi yönetim sürecini kapsar. Bunlar arasında aşağıdaki faaliyetler yer alabilir:

 1. Proje Planlama: Projenin hedeflerinin belirlenmesi, kapsamının tanımlanması, gereksinimlerin analiz edilmesi, bütçe ve zaman çizelgesinin oluşturulması, kaynakların tahsis edilmesi ve proje ekiplerinin oluşturulması.

 2. Risk Yönetimi: Projenin karşılaşabileceği risklerin belirlenmesi, analiz edilmesi, önceliklendirilmesi ve yönetim planlarının oluşturulması. Risklerin sürekli olarak izlenmesi ve uygun önlemlerin alınması.

 3. İletişim ve Paydaş Yönetimi: Proje paydaşlarının belirlenmesi, iletişim stratejisinin oluşturulması, paydaşların bilgilendirilmesi ve beklentilerinin yönetilmesi. Ekip üyeleri, müşteri ve diğer paydaşlar arasındaki etkili iletişimin sağlanması.

 4. Kaynak Yönetimi: İnsan kaynakları, finansal kaynaklar ve teknolojik kaynakların planlanması, tahsis edilmesi, kullanımının izlenmesi ve verimliliğin artırılması. Proje ekiplerinin işbirliği ve koordinasyonunun sağlanması.

 5. Proje İzleme ve Kontrol: Projenin ilerlemesinin sürekli olarak izlenmesi, gerçekleşen ve planlanan faaliyetlerin karşılaştırılması, performans metriklerinin belirlenmesi ve projenin bütçe, zaman ve kalite hedeflerine uygun olarak ilerlemesinin kontrol edilmesi.

Yazılım proje yönetimi hizmeti, projenin başarılı bir şekilde tamamlanmasını ve müşteri memnuniyetini sağlamayı amaçlar. Profesyonel bir proje yönetimi ekibi, tecrübe ve uzmanlıkla projenin tüm aşamalarını yönetir, riskleri yönetir, iletişimi sağlar ve projenin hedeflerine ulaşmasını destekler.

Yazılım proje yönetimi süreci

Yazılım proje yönetimi süreci, bir yazılım projesinin başlangıcından sonuna kadar olan adımları ve aşamaları içerir. Genel olarak, yazılım proje yönetimi süreci aşağıdaki adımlardan oluşur:

 1. İhtiyaç Analizi ve Planlama:

  • Proje hedeflerinin belirlenmesi ve ihtiyaçların analiz edilmesi.
  • Proje kapsamının tanımlanması ve gereksinimlerin belirlenmesi.
  • Proje planının oluşturulması, kaynakların tahsis edilmesi ve zaman çizelgesinin belirlenmesi.
 2. Tasarım:

  • Sistem tasarımının yapılması, gereksinimlere uygun bir çözümün oluşturulması.
  • Veritabanı tasarımı, kullanıcı arayüzü tasarımı ve diğer bileşenlerin planlanması.
  • Teknik altyapının belirlenmesi ve gereksinimlerin uygun şekilde karşılanması.
 3. Geliştirme ve Uygulama:

  • Programlama aşamasının başlatılması ve yazılım bileşenlerinin geliştirilmesi.
  • Kodlama, birim testleri ve entegrasyon testlerinin gerçekleştirilmesi.
  • Yazılımın canlı ortama uyarlanması ve kullanıma hazır hale getirilmesi.
 4. İzleme ve Kontrol:

  • Projenin ilerlemesinin sürekli olarak izlenmesi ve takip edilmesi.
  • Performans metriklerinin belirlenmesi ve projenin bütçe, zaman ve kalite hedeflerine uygun olarak ilerlediğinin kontrol edilmesi.
  • Risklerin izlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması.
 5. Teslim ve Destek:

  • Yazılımın müşteriye teslim edilmesi ve kullanıma başlaması.
  • Kullanıcı eğitimi ve kullanıcıların desteği için bir destek sürecinin oluşturulması.
  • Projenin tamamlanmasının ardından değerlendirme yapılması ve gelecekteki projeler için geri bildirimlerin toplanması.

Yazılım proje yönetimi süreci, projenin başarıyla tamamlanması ve müşteri memnuniyetini sağlamak için disiplinli bir yaklaşım sunar. Her aşama, proje hedeflerine ulaşmak ve gereksinimleri karşılamak için dikkatle yönetilmeli ve takip edilmelidir.

Proje yönetimi araçları

Proje yönetimi araçları, projelerin planlanması, takibi, iletişimi ve işbirliği için kullanılan yazılımlardır. Bu araçlar, projelerin etkin bir şekilde yönetilmesini sağlar ve proje ekiplerinin verimliliğini artırır. İşte bazı yaygın proje yönetimi araçları:

 1. Gantt Şeması Araçları: Gantt şeması, projenin zaman çizelgesini ve faaliyetlerin sıralamasını görsel olarak gösteren bir araçtır. Gantt şeması araçları, projenin planlanmasını, faaliyetlerin zamanlamasını, bağımlılıklarını ve ilerlemesini izlemeyi sağlar. Örnek araçlar arasında Microsoft Project, Smartsheet ve Asana bulunur.

 2. İş Takip Araçları: İş takip araçları, proje ekiplerinin görevleri, sorumlulukları ve ilerlemeleri hakkında bilgi paylaşımını kolaylaştırır. Bu araçlar, görevlerin atanması, takip edilmesi, önceliklendirilmesi ve ilerlemesinin görüntülenmesini sağlar. Örnek araçlar arasında Trello, Jira ve Basecamp bulunur.

 3. Proje İletişim Araçları: Proje iletişimi, ekip üyeleri ve paydaşlar arasında etkili bir şekilde gerçekleştirilmelidir. İletişim araçları, ekip üyeleri arasında mesajlaşma, görüntülü konferans, dosya paylaşımı ve işbirliği sağlar. Örnek araçlar arasında Slack, Microsoft Teams ve Google Meet bulunur.

 4. Belge ve Dosya Paylaşım Araçları: Proje dokümantasyonu, gereksinimler, tasarımlar, raporlar ve diğer belgelerle ilgili olabilir. Belge ve dosya paylaşım araçları, bu dokümanların merkezi bir şekilde depolanmasını, düzenlenmesini ve paylaşılmasını sağlar. Örnek araçlar arasında Google Drive, Dropbox ve Microsoft SharePoint bulunur.

 5. Proje Maliyet ve Bütçe Araçları: Proje maliyet ve bütçe yönetimi için kullanılan araçlar, maliyet tahminleri, bütçe takibi, harcama analizi ve mali raporlama gibi işlevleri destekler. Örnek araçlar arasında Excel, ProjectManager.com ve QuickBooks bulunur.

Yazılım planlama


Bütçe ve zaman yönetimi


Yazılım ekip yönetimi

Daha fazla göster Daha az göster