HipposoftBlogIT Bakım & Destek Hizmetleri5651 Loglama Danışmanlığı

5651 Loglama Danışmanlığı

KVKK nedir ve loglama sürecindeki rolü nedir?

KVKK, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun kısaltmasıdır. Türkiye’de 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe girmiş olan bu kanun, kişisel verilerin işlenmesi, korunması ve bu verilerle ilgili hakların kullanılmasıyla ilgili kuralları belirler.

Loglama süreci ise, bir sistemin veya ağın çalışması sırasında gerçekleşen işlemlerin kaydedildiği bir günlük tutma sürecidir. Bu süreçte, sistemdeki kullanıcı aktiviteleri, güvenlik olayları, hatalar ve diğer olaylar, loglar aracılığıyla kaydedilir.

KVKK’nın loglama sürecindeki rolü, kişisel verilerin güvenliğini sağlamaktır. Kanun, kişisel verilerin işlenmesi sırasında güvenlik önlemlerinin alınmasını ve bu verilerin yetkisiz erişim, değiştirme veya silme gibi risklere karşı korunmasını gerektirir. Bu nedenle, bir sistem veya ağda gerçekleşen tüm işlemlerin kaydedilmesi önemlidir. Bu kayıtlar, güvenlik olaylarının ve izinsiz erişim girişimlerinin tespit edilmesini, olası ihlallerin tahmin edilmesini ve cevap verilmesini sağlar. Ayrıca, KVKK gereği, kişisel veri ihlallerinin tespit edilmesi ve bildirilmesi sürecinde loglardan yararlanılır.

5651 Loglama Danışmanlığı

5651 Loglama Danışmanlığı

Loglama sürecinde uyulması gereken KVKK kuralları nelerdir? 

Kişisel verilerin korunması, günümüzde önemli bir konudur. Loglama süreci de kişisel verilerin işlenmesinin bir parçası olduğundan, bu süreçte de KVKK’nın belirlediği kurallara uyulması gerekmektedir. KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu), kişisel verilerin işlenmesi, saklanması, aktarılması ve silinmesi gibi süreçlerle ilgili düzenlemeler getirmektedir. Bu yazıda, loglama sürecinde uyulması gereken KVKK kurallarını ele alacağız.

1. İlkelerin Uygulanması:

KVKK, kişisel verilerin işlenmesinde çeşitli ilkelerin uygulanmasını gerektirir. Loglama sürecinde de bu ilkelerin dikkate alınması önemlidir. İlkeler arasında hukuka uygunluk, dürüstlük, amaç sınırlaması, veri minimizasyonu gibi kurallar bulunur. Loglama sürecinde kişisel verilerin sadece belirli bir amaç için ve bu amaç için gerekli ölçüde işlendiğinden emin olunmalıdır.

2. Aydınlatma Yükümlülüğü:

KVKK, veri sorumlularının kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili kişilere bilgi verme yükümlülüğünü getirir. Loglama sürecinde de veri sorumlusu, kişisel verilerin nasıl işlendiği, hangi amaçlarla saklandığı, kimlere aktarıldığı gibi konularda aydınlatma yapmalıdır. Veri sorumlusu, loglama sürecinin yürütülmesiyle ilgili gerekli bilgileri, açık ve anlaşılır bir şekilde sunmalıdır.

3. İzleme ve Denetim:

KVKK, loglama sürecini izlemek ve denetlemek için gerekli tedbirlerin alınmasını gerektirir. Log bilgilerinin kimler tarafından erişilebildiği, ne kadar süreyle saklandığı gibi konuların belirlenen politikalar ve prosedürlere uygun şekilde kontrol edilmesi önemlidir. Ayrıca, loglama sürecine ilişkin denetim kayıtlarının tutulması ve yetkisiz erişimlerin tespiti için uygun teknik ve organizasyonel önlemlerin alınması da gereklidir.

4. Veri Güvenliği:

KVKK, kişisel verilerin güvenli bir şekilde işlenmesini ve saklanmasını zorunlu kılar. Loglama sürecinde de veri güvenliği ön planda tutulmalıdır. Loglar, yetkisiz erişimlere karşı korunmalı ve gerekli kriptografik önlemler alınmalıdır. Ayrıca, loglama sürecinde kullanılan araçların güvenliği de sağlanmalıdır.

Loglama sürecinde uyulması gereken KVKK kuralları, kişisel verilerin korunması açısından büyük önem taşır. Bu kurallara uyum sağlamak, hem veri sorumlusu hem de ilgili kişiler için güvence sağlar. İlkelerin uygulanması, aydınlatma yükümlülüğü, izleme ve denetim, veri güvenliği gibi konulara dikkat ederek loglama sürecini KVKK’ya uygun şekilde yürütmek, veri güvenliğini ve kişisel veri korumasını sağlamaya yardımcı olur.

Bir şirketin loglama politikasını oluştururken nelere dikkat etmek gerekir?

İlk olarak, loglama politikasının amacını ve kapsamını belirlemek önemlidir. Şirketin hangi sistemler, yazılımlar veya ağlar için loglama yapılacağı belirlenmelidir. Politikanın ana hedefi açıkça tanımlanmalıdır. Loglama politikasında, hangi verilerin toplanacağı, nasıl toplanacağı ve ne kadar süreyle saklanacağı belirtilmelidir. Hangi log türleri toplanacak, hangi parametrelerin izleneceği gibi konular açık şekilde ifade edilmelidir. Şirketin ihtiyaçlarına bağlı olarak loglama düzeyi belirlenmelidir. Bazı durumlarda, günlük loglama yeterli olabilirken bazı durumlarda daha ayrıntılı loglar gerekebilir. Loglama düzeyi açıkça tanımlanmalı ve uygulanmalıdır. Log verilerine erişim ve kullanım yetkisi tanımlanmalıdır. Sadece yetkili personelin loglara erişimi olmalıdır ve izinsiz erişimler önlenmelidir. Log verileri, gizlilik ve güvenlik politikaları ile uyumlu bir şekilde korunmalıdır. Loglama politikasında, loglardan ne tür bilgilerin izleneceği ve nasıl analiz edileceği belirtilmelidir. Log verilerinin sürekli olarak izlenmesi ve analiz edilmesi, güvenlik tehditlerinin tespit edilmesi ve sorunların önlenmesi açısından önemlidir. Loglama politikasında, log verilerinin nasıl raporlanacağı ve kimlere bildirileceği belirtilmelidir. Güvenlik olayları veya hatalar tespit edildiğinde, ilgili personel veya yöneticilere hızlı bildirim yapılması önemlidir. Loglama politikası düzenli olarak gözden geçirilmeli ve güncellenmelidir. Teknoloji ve güvenlik gereksinimleri sürekli olarak değiştiğinden, politika bu değişikliklere uygun şekilde güncellenmelidir. Loglama politikasıyla ilgili eğitimler verilmeli ve şirket çalışanları bu politikadan haberdar olmalıdır. Loglama politikası, tüm personel tarafından anlaşılmalı ve uyulmalıdır.

Bir şirketin loglama politikasını oluştururken amaç, veri toplama ve saklama, yetkilendirme ve erişim kontrolü gibi faktörler dikkate alınmalıdır. Politika sürekli olarak gözden geçirilmeli ve güncellenmelidir. Ayrıca, loglamayı anlayan ve uyacak olan tüm personel bu politikadan haberdar olmalıdır.

Loglama sürecinde nasıl KVKK uyumlu bir loglama altyapısı oluşturulur?

KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu), kişisel verilerin işlenmesi ve korunması ile ilgili Türkiye’de yürürlükte olan bir kanundur. Bu kanuna uyumlu bir loglama altyapısı oluşturmanız, kişisel verilerin korunması ve gizlilik haklarına saygı göstermeniz açısından son derece önemlidir. İşte KVKK’ya uyumlu bir loglama altyapısı oluşturmak için izlenecek adımlar:

1. Kişisel Veri Kategorilerini Belirleyin:

İlk adım, işlediğiniz kişisel verilerin ne olduğunu ve ne kadar hassas olduklarını belirlemektir. KVKK’ya uygun bir loglama yapısı oluşturmak için, bu verileri kategorize etmek ve gerektiğinde önlem almak önemlidir.

2. Kanuni Gerekçeleri Belirleyin:

Kanunun belirlediği gerekçeleri ve hükümleri takip ederek, kişisel verilerinizi işlemeniz için hukuki bir temel olup olmadığını belirleyin. Kişisel verilerinizi işlemek için açık rıza, yasal yükümlülük, sözleşme veya meşru menfaat gibi farklı kanuni gerekçeler olabilir.

3. Veri İhlallerine Karşı Önlemlerinizi Alın:

KVKK, kişisel veri ihlallerine karşı önlemler almanızı ve bu ihlalleri derhal bildirmenizi gerektirir. Loglama altyapınızda, olası veri ihlallerini tespit etmek ve bunları eksiksiz bir şekilde kaydetmek için gerekli mekanizmaları oluşturmanız önemlidir.

4. Veri Erişimlerini ve İşlemlerini İzleyin:

KVKK’ya uyumlu bir loglama altyapısı oluşturmanın en önemli adımlarından biri, kişisel verilere erişim ve işlemleri izlemektir. Yetkilendirilmemiş erişim girişimlerini ve yetkilendirilmiş kullanıcıların yaptığı işlemleri kaydetmek, olası güvenlik ihlallerini tespit etmek ve sorumluları tespit etmek açısından önemlidir.

5. Loglama Süreçlerini Belirleyin:

Loglama altyapınızda hangi verilerin kaydedileceğini belirlemek önemlidir. Bu aşamada, KVKK kapsamındaki kişisel verilerinizi işlemeniz için gereken süreleri de belirlemeniz gerekmektedir. Loglama süreçlerinizi bu süreler doğrultusunda uygulamalı ve uygun zamanlarda kayıtları tutarak gereksiz veri işlemelerinin önüne geçmelisiniz.

6. Yetkilendirme ve Denetim Süreçlerini Belirleyin:

Loglama altyapınızda kimlerin hangi verilere erişebileceğini belirleyin ve yetkilendirmeleri yapın. Ayrıca, bu süreçlerin düzenli olarak kontrol edilip denetlenmesini sağlayacak bir mekanizma oluşturun. Bu, kişisel verilerin korunması konusundaki yükümlülüklerinizi yerine getirebilmeniz açısından önemlidir.

7. İlgili Kişilerin Haklarına Saygı Gösterin:

KVKK, ilgili kişilerin kişisel verilerinin korunmasını ve bu verilere erişim, düzeltme, silme, taşıma gibi haklara sahip olmalarını sağlar. KVKK’ya uyumlu bir loglama altyapısı oluşturmanız, bu haklara saygı göstermenizi ve gerektiğinde ilgili kişilere gerekli bilgileri sağlamanızı sağlar.

Loglama verilerinin saklanması ve güvenliği nasıl sağlanır?

Loglama verilerinin saklanması ve güvenliği, bir organizasyonun güvenlik bütçesi ve politikalarının önemli bir parçasıdır. Loglama verileri, ağdaki olayları ve sistemlerdeki aktiviteleri takip etmek için kullanılır ve bu veriler, ağ güvenliği olaylarının tespit edilmesi, soruşturulması ve analiz edilmesi için hayati öneme sahiptir.

Loglama verilerinin saklanması ve güvenliği sağlamak için alınabilecek bazıönlemlerin uygulanması, loglama verilerinizin bütünlüğünü, güvenilirliğini ve gizliliğini korumaya yardımcı olacaktır.

Loglama verileri, sistem veya ağda meydana gelen olaylara dair önemli bilgiler içerir. Bu nedenle, düzenli yedeklemeler yaparak loglama verilerinizi korumanız önemlidir. Yedeklemeler, veri kaybı durumunda geri dönüş sağlar. Loglama verilerinizin şifrelenmesi, verilerin güvenli bir şekilde depolanmasını sağlar. Verilerin şifrelenmemiş bir şekilde depolanması, yetkisiz erişim riskini artırır. Güçlü ve güncel şifreleme algoritmaları kullanarak loglama verilerinizi şifreleyin. Loglama verilerine erişimi sınırlamak, yetkisiz erişimi önlemeye yardımcı olur. Sadece güvenilir veya yetkilendirilmiş kullanıcılara erişim izni verilmelidir. Erişim kontrolleri ve yetkilendirme politikaları, loglama verilerinin sadece yetkili kişiler tarafından görüntülenmesini sağlamada önemlidir.

Olay günlüklerinin merkezi yönetimi, loglama verilerinin merkezi bir konumda toplanması ve yönetilmesi, verilerin tutarlı bir şekilde günlük kayıtlarına işlenmesini ve izlenmesini sağlar. Bu, güvenlik olaylarını tespit etmek ve analiz etmek için kolaylık sağlar. Loglama verilerinin değiştirilmemesi veya silinmemesi için uygun önlemler alınmalıdır. Loglama verileri koruyucusuz ve güvenlik açığına sahip sistemlerde saklanmamalıdır. Loglama verilerinin farklı medyalara ve güvenli depolama aygıtlarına yedeklenmesi, veri kaybını önlemeye yardımcı olur. Loglama verilerinizi fiziksel bir yere yedeklediğinizden emin olun. Örneğin, verileri güvenli bir sunucuda veya bulutta saklamak, felaket durumlarında verilerin kaybolmasını veya zarar görmesini önleyebilir.

Güvenlik duvarları ve izleme sistemleri, Loglama verilerine ulaşımı izlemek ve kontrol etmek için güvenlik duvarları ve izleme sistemleri kullanmak, yetkisiz girişimleri tespit etmek ve engellemek için önemlidir. Bir organizasyonda veri gizliliği politikaları oluşturmak, loglama verilerinin güvenliği için kritik öneme sahiptir. Bu politikalar, loglama verilerini yetkisiz paylaşım, ifşa veya kaybolmadan korumayı içermelidir.

Loglama sürecinde KVKK’ya uyumlu raporlama nasıl yapılır? 

Verilerinizi neden topladığınızı ve hangi amaçlarla işlediğinizi net bir şekilde belirlemelisiniz. KVKK’ya uyumlu raporlama için her bir logun hangi amaçla işlendiği belirtilmelidir. Loglarınızın nasıl toplandığını, hangi verileri içerdiğini ve hangi süre boyunca saklandığını net bir şekilde tanımlamalısınız. Veri Sorumlusu ve Veri İlgilisinin Hakları, KVKK’ya uyumlu bir raporlama süreci, veri sorumlusunun ve veri ilgilisinin haklarını koruyan bir mekanizma oluşturmayı gerektirir. Veri sorumlusuna, loglarının hangi amaçlarla işlendiğine dair bilgilendirme yapılmalı ve veri ilgisi de ilgili hakkını kullanabilmelidir. Veri Güvenliği, KVKK’ya uyumlu raporlama sürecinde, loglarınızı güvende tutmanız gerekmektedir. Loglarınızın değiştirilmeden saklandığından ve yetkisiz erişimlere karşı korunaklı olduğundan emin olun. Retansiyon Süresi, KVKK’ya uyumlu bir loglama sürecinde, logların saklama süresini belirlemek önemlidir. Raporlama sürecinde tutmanız gereken logları hangi süre boyunca tutmanız gerektiğini belirleyin ve bununla ilgili politikalar oluşturun.İzin Mekanizması, Veri işleme sürecini KVKK’ya uyumlu hale getirmek için, loglama işlemi için gerekli izinleri almanız gerekmektedir. İlgili taraflardan yazılı izinler alınmalı ve bu izinler loglama süreci boyunca saklanmalıdır. İlgili Müracaata Yanıt Verme, KVKK’ya uyumlu raporlama sürecinde, veri ilgilerinin taleplerine yanıt vermelisiniz. Veri ilgileri, loglama süreciyle ilgili taleplerde bulunabilir ve bu taleplere gereken şekilde yanıt verilmelidir.

Bu yazıda KVKK’ya uyumlu raporlama sürecinin temel prensiplerine ve adımlarına değindik. Elbette, bu konu detaylı bir şekilde incelenmesi gereken bir konudur ve iş süreçlerinize göre de değişiklik gösterebilir. 

Loglama sürecinde KVKK ihlalleri nasıl önlenir ve tespit edilir? 

Loglama sürecinde KVKK ihlallerini önlemek ve tespit etmek, kişisel verilerin korunmasıyla ilgili önemli bir konudur. İşte bu konuda dikkat edilmesi gereken hususları 5 paragraflık bir blog yazısında aşağıdaki gibi sıralayabilirsiniz:

1. Kullanıcı Verilerinin Anonim Hale Getirilmesi

KVKK’nın temel prensiplerinden biri olan “veri anonimleştirme”, loglama sürecinde de önemli bir yer tutar. Kullanıcıların kimlik bilgileri, IP adresleri, konum bilgileri gibi hassas verilerin anonimleştirilerek, tanımlanması zor hale getirilmesi gerekmektedir. Bu sayede kullanıcıların gizliliği korunur ve KVKK ihlalleri önlenmiş olur.

2. Erişim Kontrolleri ve Yetkilendirme

Loglama sürecinde KVKK ihlallerini önlemek için verilere erişimin sınırlanması büyük önem taşır. Sadece yetkili kişilerin bu verilere erişim sağlaması ve kullanması gerekir. İş verilerinin hassasiyetine göre, kullanıcı grupları oluşturularak farklı erişim yetkileri belirlenmelidir. Böylece, yetkisiz erişimlerin önüne geçilir ve KVKK ihlalleri tespit edilir.

3. Verilere Şifreleme Uygulanması

Loglama sürecinde kaydedilen verilerin şifrelenmesi de KVKK ihlallerini önlemek ve tespit etmek için önemlidir. Verilerin şifrelenmesi, yetkisiz kişilerin bu verilere ulaşmasını zorlaştırır ve güvenliği artırır. Şifrelenmiş verilerin, gerektiğinde çözülerek kullanıcılara sunulması sağlanmalıdır.

4. Log Kayıtlarının İzlenmesi ve Analizi

KVKK ihlallerinin tespiti için log kayıtlarının düzenli olarak izlenmesi ve analiz edilmesi gerekmektedir. Anormal aktiviteler, yetkilendirilmemiş erişimler veya veri değişiklikleri gibi durumlar log kayıtlarında belirgin hale gelebilir. Bu yüzden, sistem yöneticileri veya sorumlu kişiler tarafından log kayıtlarının düzenli olarak gözden geçirilmesi ve anormalliklerin tespit edilmesi önemlidir.

5. Kontrol ve Denetim Süreçlerinin İyileştirilmesi

Loglama sürecinde KVKK ihlallerini önlemek ve tespit etmek için sürekli olarak kontrol ve denetim süreçlerinin iyileştirilmesi gerekmektedir. Bu süreçler, yalnızca loglama aşamasında değil, tüm veri işleme süreçlerinde uygulanmalıdır. Geri bildirim mekanizmalarının oluşturulması, denetimlerin düzenli olarak yapılması ve iyileştirme faaliyetlerinin sürekli olarak yürütülmesi KVKK ihlallerinin önlenmesinde büyük önem taşır.

Sonuç olarak, loglama sürecinde KVKK ihlallerini önlemek ve tespit etmek için kullanıcı verilerinin anonimleştirilmesi, erişim kontrolleri ve yetkilendirmenin sağlanması, veri şifrelemesi yapılması, log kayıtlarının izlenmesi ve denetim süreçlerinin iyileştirilmesi gibi önlemler alınmalıdır. Bu sayede KVKK’nın getirdiği hakları ve koruma mekanizmalarını etkin bir şekilde kullanarak veri güvenliği sağlanabilir ve KVKK ihlallerinin önüne geçilebilir.

KVKK uyumlu loglama sürecinin şirketlere sağladığı avantajlar nelerdir? 

KVKK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) uyumlu loglama süreci günümüzde şirketler için önemli bir gereklilik haline gelmiştir. Bu sürecin şirketlere sağladığı avantajları aşağıdakiler gibi sıralayabiliriz:

  • Veri Güvenliği: KVKK uyumlu loglama süreci, şirketlerin kişisel verileri koruma sorumluluğunu yerine getirmesine yardımcı olur. Güçlü bir loglama sistemi sayesinde, şirketler kullanıcıların ve sistemlerin faaliyetlerini takip edebilir, yetkisiz erişimleri tespit edebilir ve gerekli önlemleri alabilir. Bu şekilde, veri güvenliği artırılır ve kişisel verilerin korunması sağlanmış olur
  • Olay İnceleme ve Tespit: KVKK uyumlu loglama süreci sayesinde şirketler, olası güvenlik ihlallerini hızla tespit edebilir ve müdahale edebilir. Güçlü bir loglama sistemi, sistem kayıtlarını analiz ederek anormallikleri belirler ve hızlı bir şekilde müdahale edilmesine olanak sağlar. Bu şekilde, olası bir veri ihlali veya saldırı durumunda zararlar en aza indirilir ve hızlı bir şekilde müdahale edilir.
  • Yasal Uyum: KVKK uyumlu loglama süreci şirketlere yasal uyumluluk sağlama konusunda da yardımcı olur. KVKK, şirketlere kişisel verilerin işlenmesi ve korunması konusunda çeşitli yükümlülükler getirir. Loglama süreci, şirketlerin bu yükümlülükleri yerine getirmesine ve KVKK standartlarına uygun hareket etmelerine yardımcı olur. Ayrıca, şirketler zorunlu denetimlerde ve doğal olarak herhangi bir veri ihlali durumunda loglama kayıtlarını sunarak yasal gereklilikleri yerine getirmiş olurlar.
  • Sorun Giderme ve Performans İyileştirme: KVKK uyumlu loglama süreci, sistemdeki sorunları tespit etmek ve gidermek için değerli bir araçtır. Logların analizi sayesinde, sistemdeki hatalar, performans sorunları veya kullanıcı şikayetleri hızla tespit edilebilir ve çözülebilir. Bu şekilde, sistem performansı artırılır ve sorunların hızlıca çözülmesi sağlanır. Ayrıca, loglar sayesinde sistemde performansı düşüren ya da risk oluşturan faktörler tespit edilerek önlemler alınabilir.
  • Kurumsal İmaj: KVKK uyumlu loglama süreci, şirketlerin veri güvenliği ve koruma konusundaki hassasiyetini gösterir. Bu da şirketin kurumsal imajını güçlendirir. Kişisel verilere saygı gösteren ve bu verileri etkin bir şekilde koruyan şirketler, müşterileri ve iş ortakları nezdinde güven oluştururlar. Bu sayede müşterilerin ve iş ortaklarının şirkete olan güveni artar ve kurumsal itibar korunmuş olur.

KVKK uyumlu loglama süreci şirketlere birçok avantaj sağlamaktadır. Veri güvenliği, olay inceleme ve tespit, yasal uyum, sorun giderme ve performans iyileştirme ile kurumsal imajı güçlendirme gibi birçok alanı kapsayan bu süreç, şirketlerin kişisel verilerin korunması konusunda sorumluluklarını yerine getirmelerini sağlar ve rekabet avantajı elde etmelerine imkan sağlayacaktır.

Hipposoft Logo

Adresimiz

© 2023 Hipposoft bir Mimar Holding kuruluşudur.